Podcast
Simply.com
Cover

Fuckups & Fejringer

Fuckups & Fejringer (firande) är en ny annorlunda entreprenörspodcast där du kan höra en mängd olika berättelser från entreprenörer om deras motgångar och framgångar.

Se fram emot en massa roliga och vilda historier som du kan lära dig av, innan du begår samma.