Odinstalowanie pakietu jedno klieknięcie

Instalacje jednym kliknięciem usuwane są w taki sam sposób, w jaki zwykle usuwasz zainstalowany system. Najczęściej jest to po prostu usunięcie plików z Twojej usługi hostingowej (np. przez FTP) i ewentualnie przez tabele MySQL (przez phpMyAdmin).

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet "jedno kliknięcie", możesz po prostu nadpisać bieżącą instalację, ponownie wykonując nową instalację jednym kliknięciem.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Instalacja jednym kliknięciem

Inne istotne artykuły