Przestrzeganie przepisów przez Simply.com

Strona ta będzie na bieżąco aktualizowana o istotne treści dotyczące danych osobowych, certyfikacji i bezpieczeństwa.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dane osobowe są zazwyczaj kategoryzowane jako dane ogólne i dane wrażliwe.

Dane ogólne mogą obejmować np. nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów pracowników lub klientów.

Dane wrażliwe mogą dotyczyć rasy, przekonań politycznych lub informacji o popełnionych przestępstwach.

Jeśli masz na przykład sklep internetowy, w którym klienci muszą podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby złożyć zamówienie, lub klub piłkarski, do którego członkowie mogą się zapisywać, jesteś administratorem danych zebranych i przechowywanych na serwerze internetowym.

Podmiot przetwarzający dane

Jeśli Twoja firma lub stowarzyszenie korzysta z naszego hostingu, jesteś administratorem wszystkich przechowywanych i gromadzonych danych osobowych.

Ponieważ Simply.com przechowuje te dane osobowe na naszych serwerach, pełnimy funkcję podmiotu przetwarzającego dane.

Dlatego też należy zawrzeć z nami umowę o przetwarzaniu danych. Umowę dotyczącą przetwarzania danych możesz uzyskać i podpisać w naszym Panelu sterowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące umowy o przetwarzaniu danych lub RODO, skontaktuje się z doradcą w tej dziedzinie.

Przejdź do umowy z podmiotem przetwarzającym dane

Podrzędne podmioty przetwarzające dane

Na poniższej liście znajdziesz zestawienie podrzędnych podmiotów przetwarzających dane Simply.com.

Kiedy Simply.com jako podmiot przetwarzający dane przetwarza dane osobowe w imieniu klienta, wspomniani podwykonawcy mogą być wykorzystywani do przetwarzania w ramach ich obszaru funkcjonalnego.

Firma Kraj Funkcja
Ping IT DK Usuwanie i niszczenie wycofanych z eksploatacji nośników pamięci i sprzętu
B4Restore DK Outsourcing usług związanych z wykonywaniem kopii zapasowych IBM Spectrum (TSM)

Administrator danych

Kiedy jesteś bezpośrednim klientem Simply.com, jesteśmy administratorem danych, które nam przekazujesz. Używamy tych informacji głównie do celów związanych ze wsparciem technicznym i fakturowaniem, a także do rejestracji domen w Twoim imieniu.

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz opis naszej polityki prywatności, która obejmuje między innymi korzystanie z tej strony internetowej.

Przeczytaj politykę prywatności