Przestrzeganie przepisów przez Simply.com

Strona ta będzie na bieżąco aktualizowana o istotne treści dotyczące danych osobowych, certyfikacji i bezpieczeństwa.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO dane osobowe są zazwyczaj kategoryzowane jako dane ogólne i dane wrażliwe.

Dane ogólne mogą obejmować np. nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów pracowników lub klientów.

Dane wrażliwe mogą dotyczyć rasy, przekonań politycznych lub informacji o popełnionych przestępstwach.

Jeśli masz na przykład sklep internetowy, w którym klienci muszą podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby złożyć zamówienie, lub klub piłkarski, do którego członkowie mogą się zapisywać, jesteś administratorem danych zebranych i przechowywanych na serwerze internetowym.

Podmiot przetwarzający dane

Jeśli Twoja firma lub stowarzyszenie korzysta z naszego hostingu, jesteś administratorem wszystkich przechowywanych i gromadzonych danych osobowych.

Ponieważ Simply.com przechowuje te dane osobowe na naszych serwerach, pełnimy funkcję podmiotu przetwarzającego dane.

Dlatego też należy zawrzeć z nami umowę o przetwarzaniu danych. Umowę dotyczącą przetwarzania danych możesz uzyskać i podpisać w naszym Panelu sterowania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące umowy o przetwarzaniu danych lub RODO, skontaktuje się z doradcą w tej dziedzinie.

Przejdź do umowy z podmiotem przetwarzającym dane

Wymaga zalogowania się do naszego Panelu sterowania

Podrzędne podmioty przetwarzające dane

Na poniższej liście znajdziesz zestawienie podrzędnych podmiotów przetwarzających dane Simply.com.

Kiedy Simply.com jako podmiot przetwarzający dane przetwarza dane osobowe w imieniu klienta, wspomniani podwykonawcy mogą być wykorzystywani do przetwarzania w ramach ich obszaru funkcjonalnego.

Firma Kraj Funkcja
Ping IT DK Usuwanie i niszczenie wycofanych z eksploatacji nośników pamięci i sprzętu
B4Restore DK Outsourcing usług związanych z wykonywaniem kopii zapasowych IBM Spectrum (TSM)
Webnode CZ Projektant strony internetowej

Administrator danych

Kiedy jesteś bezpośrednim klientem Simply.com, jesteśmy administratorem danych, które nam przekazujesz. Używamy tych informacji głównie do celów związanych ze wsparciem technicznym i fakturowaniem, a także do rejestracji domen w Twoim imieniu.

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz opis naszej polityki prywatności, która obejmuje między innymi korzystanie z tej strony internetowej.

Przeczytaj politykę prywatności