Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Ciebie jako odwiedzającego lub klienta Simply.com.

Jesteś naszym klientem i szukasz naszej umowy określającej przetwarzanie danych? Zobacz naszą stronę poświęconą przestrzeganiu przepisów.

Przejdź do Przestrzegania przepisów

Twoje dane osobowe

Będąc dostawcą usług hostingowych, naszym głównym zadaniem w zakresie bezpieczeństwa jest dbanie o wszystkie powierzone nam dane i o to, by wymagania bezpieczeństwa Twoich klientów były zawsze spełnione. Dbamy jednak nie tylko o dane Twoich klientów, ale również o dane osobowe, które zbieramy o Tobie, gdy stajesz się naszym klientem.

Poniżej znajduje się opis polityki prywatności Simply.com wraz z informacjami o tym, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, kiedy to się odbywa i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zawierając umowę z Simply.com A/S lub korzystając z naszej strony simply.com wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Simply.com A/S zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Zarząd Simply.com i odpowiedni personel mają dostęp do zarejestrowanych danych na Twój temat.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze sprzedażą produktów, korzystaniem z usług lub korzystaniem z serwisu internetowego simply.com jest:

Simply.com A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-29412006

Czym są dane osobowe?

Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym między innymi jej imię i nazwisko, wiek, płeć, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail lub inne informacje kontaktowe.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcesz kupować i otrzymywać produkty lub usługi od Simply.com, musimy zebrać pewne dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji i zaoferowania Ci naszych usług.

Gdy otrzymasz prośbę o podanie zestawu danych osobowych, możesz odmówić. Jeśli jednak zdecydujesz się nie przekazywać nam danych niezbędnych do zaoferowania produktu lub usługi, możesz nie być w stanie ich otrzymać.

Simply.com gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas wykonywania następujących czynności na naszej stronie internetowej:

 1. Dokonuje zakupu naszych produktów lub zamawia jedną z naszych usług
 2. Tworzy konto klienta
 3. Zamawia nasz biuletyn
 4. Tworzy zgłoszenie serwisowe

Jeśli złożysz w Simply.com zamówienie, które nie zostanie zrealizowane, usuniemy informacje, które przechowujemy na Twój temat, po 30 dniach.

Jeśli kupisz produkt od Simply.com, zbierzemy następujące dane:

 1. Nazwa
 2. Adres
 3. Kraj
 4. Numer telefonu
 5. E-mail
 6. Nazwa firmy
 7. Numer VAT
 8. Adres IP
 9. Rodzaj karty kredytowej
 10. Token karty kredytowej

W swoim panelu sterowania możesz dobrowolnie podać następujące dane osobowe:

 1. Identyfikator użytkownika Google
 2. Identyfikator użytkownika GitHub
 3. Numer telefonu komórkowego
 4. Numer ewidencyjny

Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z jednego lub kilku następujących powodów:

 • Po uzyskaniu na to zgody
 • W związku z przygotowaniem lub wykonaniem umowy
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego
 • Jeśli leczenie jest konieczne, abyśmy mogli realizować uzasadniony interes

Twoje ogólne dane kontaktowe

Zbieramy ogólne informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe w celu dostarczenia zakupionego od nas produktu lub usług. Zbierzemy Twój adres e-mail w celu przesłania Ci potwierdzenia zamówienia oraz informacji i statusów operacyjnych Twojego produktu.

Kiedy płacisz za swój produkt, zbieramy dane Twojej karty, imię i nazwisko oraz adres IP. Informacje zbierane w związku z transakcją płatniczą są wykorzystywane i przechowywane wyłącznie w celu rozliczenia płatności i realizacji zawartej umowy.

Pobieramy numer CPR w związku z rejestracją domeny, jeśli jest to wymagane przez administratora domeny.

Używamy Twoich danych kontaktowych, aby zapewnić Ci sprawną obsługę klienta i wsparcie. Na przykład, jeśli masz do nas pytania, wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe do identyfikacji Twojego konta klienta u nas.

Wykorzystujemy zebrane dane do komunikacji z Tobą. Możemy skontaktować się z Tobą przez e-mail lub w inny sposób, aby omówić warunki dotyczące Twoich produktów, poinformować Cię o wygaśnięciu subskrypcji, poprosić Cię o wykonanie czynności, aby Twoje konto było otwarte lub tym podobne.

Mamy uzasadniony powód, aby móc dalej rozwijać, sprzedawać i ulepszać oferowane przez nas produkty i usługi. Dlatego wykorzystujemy dane osobowe do konfiguracji i konserwacji naszych produktów i usług, a także w związku z naszymi działaniami marketingowymi, a także możemy wykorzystywać dane osobowe do rozwiązywania problemów i do celów administracyjnych. Twój adres IP jest używany do śledzenia, rozwiązywania problemów i jest używany w statystykach w celu dalszego rozwoju i ulepszania strony internetowej Simply.com.

Hasła

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, wszystkie hasła klientów są przechowywane albo w formie zaszyfrowanej, albo jako wartość hash.

Biuletyny informacyjne

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę podczas procesu rejestracji lub na naszej stronie internetowej, będziemy wykorzystać Twój adres e-mail w celu wysyłania naszego biuletynu.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tego biuletynu. Wszystkie biuletyny zawierają również link umożliwiający rezygnację z subskrypcji.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

Rejestrowanie adresu IP użytkownika

Rejestrujemy adres IP użytkownika w celu monitorowania nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania z naszych produktów i usług lub by wykrywać, badać lub zapobiegać działaniom, które mogą naruszać nasze zasady lub prawo.

Takie przetwarzanie będzie wykonywane w naszym uzasadnionym interesie jako administratora danych.

Dane te są również wykorzystywane do analizy trendów, administrowania lub optymalizacji ofert oraz do monitorowania korzystania z naszej strony internetowej.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na naszych własnych serwerach, które znajdują się w naszych fizycznych centrach danych na terenie Danii.

Wykrywanie oszustw

Używamy systemu do weryfikacji płatności w celu zwalczania oszustw. Podczas zakupu na naszej stronie internetowej niektóre dane osobowe będą analizowane przez firmę specjalizującą się w ochronie przed oszustwami. Zakupowi zostanie przypisana ocena oszustwa na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Informacje ogólne

Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym spółkom macierzystym i spółkom stowarzyszonym. W ramach grupy, do której należy Simply.com, Twoje dane mogą być wymieniane na terenie UE. Wymiana danych w ramach Grupy jest szczególnie istotna dla celów analitycznych oraz działań administracji wewnętrznej (w tym działań marketingowych). Oczywiście nie wymienia się więcej danych niż to konieczne.

W niektórych przypadkach pozostawiamy Twoje dane osobowe partnerom i dostawcom Simply.com, m.in. dostawcy usług zapobiegania oszustwom, dostawcy ankiet satysfakcji klientów, usługi newslettera itp. Partnerzy ci przetwarzają dane osobowe wyłącznie w imieniu Simply.com i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli otrzymamy w tym celu wiążący wniosek od odpowiedniego organu, sądu lub zgodnie z prawem. Będziemy chronić Twoje dane, zawsze pozwalając organom i sądom na udokumentowanie, że posiadają niezbędną podstawę prawną do uzyskania informacji.

Płatność

Gdy używasz karty kredytowej do zapłaty za usługę, Simply.com korzysta z usług dostawców płatności i realizacji. Wykorzystujemy tutaj:

Nets A/S, Onpay A/S.

Rejestracje domen

Po zarejestrowaniu domeny za pośrednictwem Simply.com zebrane dane osobowe zostaną przekazane krajowemu lub międzynarodowemu administratorowi domeny, który może udzielić Ci prawa do korzystania z domeny. Ujawnienie informacji odbywa się zgodnie z wymogami stawianymi przez administratora domeny, a Simply.com będzie mógł jedynie zaoferować klientowi rejestrację domeny poprzez takie zebranie i ujawnienie wymaganych danych osobowych.

Należy pamiętać, że rejestracja domeny .nu i .se wymaga od odpowiednich administratorów domeny podania numeru CPR.

Simply.com korzysta z usług różnych dostawców w celu rejestracji, przenoszenia i administrowania nazwami domen, które kupujesz za naszym pośrednictwem:

IIS, Punktum dk, KeySystems, Joker, Hexonet, Ascio.

Podrzędne podmioty przetwarzające dane

Ponadto korzystamy z szeregu podwykonawców, którym możemy przekazywać dane osobowe.

Zobacz, z czyich usług korzystamy jako podrzędnych podmiotów przetwarzających dane, na stronie simply.com/compliance.

Śledzenie i marketing

Mamy uzasadniony interes w rozwijaniu, marketingu i doskonaleniu oferowanych przez nas produktów i usług. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe przy konfigurowaniu i utrzymywaniu naszych produktów i usług, jak również w związku z naszymi działaniami marketingowymi, możemy także wykorzystywać dane osobowe w celu rozwiązywania problemów i w celach administracyjnych.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy niezbędne i rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych. Zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do Twoich danych, że dostęp do Twoich danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. W ramach naszych działań używamy certyfikatów SSL do bezpiecznego przesyłania Twoich danych i komunikacji z nami.

Usunięcie danych osobowych

Usuwamy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, które były powodem ich gromadzenia, przetwarzania i przechowywania. Nawet jeśli anulujesz u nas swoje produkty, musisz mieć świadomość, że nadal przechowujemy niektóre dane. To dane o Twojej relacji z klientem, które są niezbędne, aby móc określić ważne działania podejmowane przez Ciebie lub przez nas w trakcie relacji z klientem. Mogą to być na przykład dane, których potrzebujemy, aby móc ustalić ewentualne roszczenia prawne, które mogą wyniknąć ze stosunku umownego między Tobą a Simply.com lub dane, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa muszą być przechowywane przez określony czas czasu. Regularnie sprawdzamy nasze zapotrzebowanie na przechowywanie danych, aby nie przechowywać więcej, niż jest to absolutnie konieczne.

Twoje prawa

Jako osoba, której dotyczą zarejestrowane dane, masz szereg praw, których przestrzeganie musimy zawsze zapewniać.

Masz prawo zażądać od nas:

 1. W celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania/zmiany
 2. Aby usunąć dane osobowe
 3. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych.

Zalecamy, do usunięcia za pośrednictwem naszego panelu administracyjnego tych danych, których nie chcesz, abyśmy przechowywali. Możesz również usunąć sowje konto, co skutkuje usunięciem danych. (Należy jednak pamiętać, że nadal będziemy przechowywać dane zgodnie z naszymi obowiązkami księgowymi)

W razie jakichkolwiek pytań, możesz zawsze skontaktować się z naszym wsparciem.

Zmiany

Simply.com zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki.