Dostęp do zapisu w folderach i plikach

W każdej usłudze hostingowej ASP (ASP.NET) istnieje pełny dostęp do zapisu do wszystkich plików i folderów. Dlatego nie powinna wystąpić konieczność dostosowywania uprawnień.

Co więcej, w systemie Windows nie można ustawić uprawnień za pomocą CHMOD przez FTP.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET