503 The service is unavailable.

Ten błąd często oznacza, że ​​pula aplikacji uległa awarii lub została ograniczona.

Każdy hosting internetowy jest odizolowany we własnej puli aplikacji. Gdy pula aplikacji ulega „awarii”, jest to spowodowane czymś, co wydarzyło się w puli, np. z powodu pewnego kodu, który został wykonany nieprawidłowo, połączeń SQL, które nie zostały zamknięte itp. Innym powodem może być również to, że na Twoim hostingu zabrakło miejsca lub zasobów.

Problem często można rozwiązać, ponownie uruchamiając pulę aplikacji (stop/start) za pomocą Menedżera usług IIS.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET