Błąd: SELECT command denied to user 'user'@'x' for table 'proc'

Przyczyną jest błąd w sterowniku MySQL udokumentowany poniżej:
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=10640
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=16703
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=14836

Proces próbuje wykonać instrukcję SELECT w tabeli proc. Ta tabela „proc” jest tabelą systemową, która przechowuje procedury dla wszystkich użytkowników na serwerze MySQL. W przypadku hostingu współdzielonego dostęp do tej tabeli jest problemem, ponieważ umożliwia on klientom wzajemne przeglądanie swoich procedur.

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest zmiana parametrów połączenia tak, aby zawierały „Use Procedure Bodies = false”.

Przykład:
"serwer = localhost; identyfikator użytkownika = dbuser; hasło = hasło; baza danych = nazwa bazy danych; użyj organów procedury = false;"

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET