Połączenie do MSSQL z .NET

Poniższy przykład kodu może służyć do uzyskiwania dostępu do bazy danych MSSQL za pośrednictwem platformy .NET:

Dodaj następujące elementy do pliku web.config:

<add name="CONNECTION-NAME" connectionString="Data Source=DB-SERVER;Initial Catalog=DB-NAME;User ID=DB-USERNAME;Password=DB-PASSWORD" />

Zastąp DB-SERVER, DB-NAME, DB-USERNAME i DB-PASSWORD odpowiednimi wartościami.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET