Połączenie do MySQL z .NET Connector

Poniższy przykład kodu może służyć do uzyskiwania dostępu do bazy danych MySQL za pośrednictwem łącznika .NET MySQL:

Możesz nawet wdrożyć sterownik MySQL w swoim hotelu internetowym, można go pobrać ze strony internetowej MySQL.

using MySql.Data.MySqlClient;

MySqlConnection con = new MySqlConnection();
string mysql = "Server=[server];Database=[database];User=[brugernavn];pwd=[password]";
con.ConnectionString = mysql;
con.Open();

MySqlCommand cmd = con.CreateCommand();
cmd.CommandText = "SELECT * FROM TestTabel";
cmd.Connection = con;

MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
Response.Write(reader.GetValue(0).ToString());
}

cmd.Dispose();
con.Close();

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET