Manager IIS

Menedżer usług IIS zapewnia graficzny przegląd pliku web.config, dzięki czemu można łatwo zmieniać i dostosowywać konfigurację usług IIS do własnych potrzeb. Możliwe jest również np. odtworzenie swojej Application Pool z IIS Manager.

Menedżera IIS można pobrać tutaj: http://www.iis.net/download/iismanager

Po połączeniu wybierz „Start page”, a następnie „Connect to site”

Informacje logowania są takie same jak w przypadku FTP i Web Deploy:

  • Serwer: [serwer WWW] (Może być również widoczny w e-mailu tworzenia i w naszym panelu sterowania)
  • Site/Application: domain.dk
  • User name: [nazwa użytkownika]
  • Password: [password]

Problemy z logowaniem?

Jeśli masz problemy z logowaniem do Menedżera usług IIS, może to być spowodowane wycofywaniem TLS 1.0.

[__Pobierz, rozpakuj i uruchom ten plik .reg (´strongcryptofix.reg´) __] (https://assets.simplycom.support/files/iis-fix/strongcryptofix.zip)

Plik wstawia/aktualizuje określone wartości w Twoim rejestrze, co w większości przypadków rozwiązuje problem. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj się zalogować ponownie. Jeśli nadal napotykasz problemy, [skontaktuj się z nami] (https://www.simply.com/support/).

Recycle Application Pool

Recycling af Application Pool odbywa się poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy witryny w Menedżerze IIS, a następnie wybranie opcji „Deploy” -> „Recycle …”.
Zatrzymaj tutaj swoją Application Pool, a następnie uruchom ją ponownie.

Konwertuj folder na aplikację

Za pomocą Managera IIS możesz również przekonwertować folder na aplikację.
Odbywa się to poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu, wybranie opcji „Deploy”, a następnie „Convert to application"

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET