Konfigurowanie i zmienianie typów MIME

Jeśli chcesz dostosować lub edytować typy MIME skonfigurowane na serwerze, możesz to zrobić, poprawiając w pliku web.config lub łącząc się z Menedżerem usług IIS i za pomocą właściwego w pliku web.config.

Plik web.config wykorzystuje element mimeMap: http://www.iis.net/ConfigReference/system.webServer/staticContent/mimeMap

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: ASP & ASP.NET