Ograniczenia na FTP

Wszystkie pakiety PHP mają limit ośmiu jednoczesnych połączeń na użytkownika. Niektóre programy FTP mogą rozważyć utworzenie wielu połączeń w celu zoptymalizowania szybkości, a zatem limit ośmiu jednoczesnych połączeń można stosunkowo łatwo osiągnąć.

Jest to szczególnie problematyczne w przypadku programów CuteFTP i FileZilla.

Jeśli uzyskano zbyt wiele połączeń, po prostu zalecamy poczekanie na automatyczne zamknięcie połączeń. Następnie możesz ewentualnie ustawić wybrany program FTP tak, aby używał mniej lub tylko jednego równoczesnego połączenia.

Nie ma ograniczenia prędkości transferu FTP. Możliwe jest przełączenie w „Aktywny tryb transferu” w swoim programie FTP co może zapewnić zwiększoną prędkość, chociaż możliwy jest również wzrost w przeciwnym (pasywny tryb transferu). Jest bardzo zależny od zapory sieciowej i tym podobnych.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: FTP