Czy mogę mieć więcej niż jedno konto FTP?

Jedno konto FTP jest dołączone do hostingu. Niestety nie jest możliwe posiadanie większej liczby dostępów FTP niż jeden.

Jeśli potrzebujesz więcej dostępu do FTP, w celu posiadania m.in. katalogu przesyłania, zalecamy zamiast tego pobranie lub opracowanie w tym celu skryptu PHP lub ASP. Zobacz http://phpfileuploader.com/

Błędem jest myślenie, że dodatkowe konta FTP są gwarancją dodatkowego bezpieczeństwa. Osoba posiadająca dodatkowe konto FTP będzie mogła stosunkowo łatwo obejść takie ograniczenia poprzez m.in. Skrypty PHP.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: FTP