Konfiguracja WS FTP

  1. Otworz WS FTP.

  2. W programie wybierz Nowy.

  1. Wypełniane są następujące pola - domena zostaje zastąpiona zamówioną.

  2. Następnie jesteś gotowy do przesłania. Lewa strona to Twój komputer, a prawa strona to serwer. Prześlij pliki, klikając dwukrotnie..

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: FTP