Konfigurowanie połączenia FTP w systemie Windows 10

1. Otwórz „Eksplorator”. Jeśli nie możesz znaleźć Eksploratora, możesz nacisnąć menu Start w lewym dolnym rogu i wpisać „Explorer” lub alternatywnie nacisnąć kombinację klawiszy Win + E

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w „Mój komputer” i naciśnij „Dodaj lokalizację sieciową”

3. Naciśnij „Dalej”

4. Upewnij się, że podświetlona jest opcja „Wybierz niestandardową lokalizację sieciową” i naciśnij „Dalej”

5. Wprowadź adres serwera FTP. Adres to po prostu ftp://, a następnie nazwę domeny i naciśnij „Dalej”.

Poniższy obrazek mówi ftp:// ue-example.com, ale ue-example.com to tylko nazwa domeny, której używamy jako przykład, i oczywiście powinieneś zamiast tego napisać własną nazwę domeny._

Jeśli to nie działa z nazwą Twojej domeny, możesz spróbować wpisać zamiast tego ftp://, a następnie adres serwera www, na którym znajduje się Twój host. Adres serwera www można znaleźć w zakładce Administracja w panelu sterowania naszej witryny. Na przykład byłoby to ftp: //linux1.simply.com_

6. Odznacz pole obok „Zaloguj się anonimowo”, wprowadź nazwę użytkownika dla swojego FTP i naciśnij „Dalej”.

Nazwa użytkownika to nazwa domeny hosta internetowego, z którym się łączysz. Jeśli Twój hosting ma domenę stronainternetowa.pl, nazwą użytkownika będzie stronainternetowa.pl_

7. Nazwij połączenie. Nazwa nie ma znaczenia, możesz po prostu nazwać połączenie, jak chcesz.

8. Zaznacz pole „Otwórz lokalizację sieciową po kliknięciu przycisku Zakończ” i naciśnij „Zakończ”.

9. Pojawi się okno z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła. Możesz po prostu zostawić nazwę użytkownika, ale wpisz kod do FTP obok hasła w oknie i naciśnij "Zaloguj się"

Możesz zaznaczyć opcję „Zapisz hasło”, jeśli nie chcesz wprowadzać kodu za każdym razem, gdy korzystasz z połączenia FTP.

Jeśli nie znasz hasła, możesz zalogować się do naszego panelu sterowania, wejść w swój hosting i kliknąć w opcjie Dane logowania. Tam możesz ujawnić hasło do FTP, wprowadzając kod do swojego konta Simply.com._

10. Teraz powinno być możliwe korzystanie z połączenia FTP. Możesz je znaleźć w „Mój komputer” w Eksploratorze.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: FTP