Obsługa IMAP

W przypadku konta IMAP przychodzące wiadomości e-mail pozostają na naszym serwerze pocztowym, dopóki ich nie usuniesz. Możesz czytać i zarządzać pocztą e-mail z kilku różnych lokalizacji. Zawsze możesz zobaczyć swoje foldery, czyli tzw. In, Out, Sent and Trash oraz ewentualne nowe foldery, które tworzysz, bez względu na to, z jakiego komputera korzystasz, aby uzyskać dostęp do swojego konta pocztowego. Masz możliwość zarządzania wiadomościami w taki sam sposób, jak gdyby znajdowały się na Twoim komputerze.

Dlatego dobrym pomysłem może być korzystanie z IMAP, jeśli zwykle czytasz pocztę na kilku różnych komputerach/urządzeniach i zawsze chcesz na nich otrzymywać te same wiadomości e-mail.

Protokół IMAP nie wymaga niczego specjalnego w porównaniu z POP3 i jest konfigurowany w ten sam sposób w programie pocztowym, z tymi samymi danymi logowania i serwerami. Uwaga IMAP używa portu 143, a POP3 używa portu 110.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Mail