Konfigurowanie poczty w Mac Mail (macOS)

Wskazówka: możesz pobrać konfigurację Apple dla swojego konta pocztowego ze strony www.simply.com/ios/

W tym przewodniku założono, że skonfigurowałeś już swoje konto e-mail za pomocą pozycji menu „E-mail”, którą znajdziesz w naszym Panelu sterowania.

1 . Otwórz „Poczta”.

2 . Naciśnij „Poczta” u góry i wybierz Konta ...

3 . Wybierz Dodaj kolejne konto ... ”.

4 . Kliknij__Konto pocztowe__.

5 . Wprowadź imię i nazwisko (możesz wybrać nazwę, której chcesz używać dla swojego konta), swój pełny adres e-mail oraz hasło, które utworzyłeś dla swojego adresu e-mail za pomocą opcji „E-mail” w naszym panelu sterowania .

6 . Program powie: „Nie można zweryfikować nazwy konta lub hasła”. Tutaj wystarczy wypełnić pola dla poczty przychodzącej i wychodzącej i nacisnąć Zaloguj się.

  • Serwer poczty przychodzącej: mail.simply.com

  • Serwer poczty wychodzącej: smtp.simply.com

Uwaga: Powyższy przykład dotyczy protokołu IMAP, ale możesz również użyć protokołu POP z tymi samymi ustawieniami. Jednak generalnie nie zalecamy używania POP._

7 . Wciśnij tutaj OK, po czym poczta powinna działać!

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Mail