Problemy z wysyłaniem przez smtp.simply.com

Poniżej znajdują się rozwiązania często napotykanych problemów podczas wysyłania poczty przez smtp.simply.com:

  • Upewnij się, że wpisałeś „smtp.simply.com” pod serwerem wychodzącym i że nazwa hosta jest poprawnie napisana.

  • Zawsze staraj się najpierw użyć portu 587 do wysyłania

  • Jeśli używasz portu 25 do wysyłki, wypróbuj zamiast tego port 587, 2525 lub 8080.

  • Sprawdź, czy zaznaczyłeś pole „Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia”, które często znajduje się w „Zaawansowane ustawienia konta” w Twoim programie pocztowym.

  • Sprawdź, czy NIE MA zaznaczenia w polu „Zaloguj się z uwierzytelnieniem bezpiecznego hasła”.

  • Upewnij się, że używasz tych samych danych logowania dla serwera wychodzącego, jak dla przychodzącego. I sprawdź, czy te informacje są poprawnie wprowadzone pod serwerem przychodzącym.

  • Sprawdź, czy programy antywirusowe i zapory nie blokują połączenia. Spróbuj, jeśli to konieczne. aby je wyłączyć, aby sprawdzić, czy to pomaga.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Mail

Inne istotne artykuły