Konfigurowanie poczty w Outlooku 2020

W tym przewodniku założono, że już skonfigurowałeś konto e-mail za pośrednictwem poczty e-mail w naszym panelu sterowania.

Zobacz, jak połączyć się z kontem pocztowym programu Outlook 2020:
📺

1 . Wejdź w Pliki.


2 . Kliknij w Dodaj konto.


3 . Wprowadź swój adres e-mail, naciśnij Ustawienia zaawansowane, zaznacz Pozwól mi ręcznie skonfigurować konto i naciśnij Połącz.


4 . Wybierz IMAP


5 . Ustaw następujące ustawienia i naciśnij Dalej:

Przychodząca wiadomość

  • Serwer: mail.simply.com
  • Port: 143
  • Metoda szyfrowania: STARTTLS

Rekord wychodzący

  • Serwer: smtp.simply.com
  • Port: 587
  • Metoda szyfrowania: STARTTLS


6 . Wprowadź hasło do konta pocztowego i naciśnij Połącz.


7 . Naciśnij Gotowe


Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Mail

Inne istotne artykuły