Podpis w poczcie internetowej

Jak dodać podpis do swoich e-maili w poczcie internetowej SImply.com.

1 Otwórz pocztę internetową

Zaloguj się na https://webmail.simply.com

2 Ustaw podpis

Kliknij Ustawienia -> Tożsamości -> Twój adres e-mail

Tutaj masz możliwość ustawienia swojego podpisu w postaci zwykłego tekstu.


Jeśli chcesz ustawić podpis HTML, możesz to zrobić po prostu aktywując HTML:

Gdy HTML jest włączony, otrzymujesz kilka narzędzi do skonfigurowania podpisu.

Pamiętaj, aby po zakończeniu nacisnąć Zapisz na dole strony.

Notatka! Jeśli masz skonfigurowany podpis HTML, w Webmail jest funkcja, którą musisz włączyć, aby podpis był zawsze wyświetlany podczas pisania nowej wiadomości.

Kliknij Ustawienia -> Napisz wiadomości

W opcji Napisz wiadomość HTML wybierz always.

Pamiętaj, aby po zakończeniu nacisnąć Zapisz na dole strony.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Mail