Administracja bazą danych MSSQL

Aby zarządzać bazą danych MS SQL, musisz użyć programu SQL Server Management Studio 2016 dostarczonego przez firmę Microsoft.

SQL Server Management Studio Express można pobrać z następującej strony: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt238290.aspx

Nazwę użytkownika, hasło i serwer MSSQL znajdziesz w naszym mailu tworzenia.

Nie jest oferowana administracja internetowa bazami danych MS SQL.

Importowanie i eksportowanie baz danych MS SQL

Możliwe jest eksportowanie i importowanie bazy danych MS SQL (jako plik .bak) za pośrednictwem naszego Panelu sterowania.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Microsoft SQL Server