Administracja bazą danych MySQL

Swoją bazą danych możesz zarządzać za pośrednictwem phpMyAdmin, które zawsze można znaleźć pod adresem https://mysql.simply.com lub za pośrednictwem panelu sterowania.

Możesz także skorzystać z różnych programów administracyjnych, takich jak Sequel Pro, narzędzia MySQL GUI lub HeidiSQL.
Za pomocą tych programów do zarządzania możesz eksportować i importować duże ilości danych do swojej bazy danych.

Nazwę użytkownika i hasło, a także nazwę bazy danych i serwera możesz znaleźć w swoim e-mailu tworzenia lub w naszym panelu sterowania.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: MySQL