Zewnętrzny dostęp do bazy danych MySQL

Wszystkie nasze serwery MySQL są dostępne zdalnie, poza naszą siecią, na standardowym porcie 3306.

Nie jest możliwe, ani konieczne zezwolenie na określone adresy IP.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: MySQL