Tworzenie wielu baz danych MySQL

Jeśli chcesz utworzyć więcej baz danych MySQL, musisz to zrobić za pomocą naszego Panelu sterowania.

Nie możesz samodzielnie tworzyć wielu baz danych przez phpMyAdmin.

Dostęp do dodatkowych baz danych MySQL musi mieć ten sam użytkownik, co inne bazy danych.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: MySQL