Cronjobs

Istnieją dwa różne sposoby konfiguracji zadań cron na Simply.com.

Cronsystem Simply.com

W sekcji „Strona internetowa” w naszym Panelu sterowania możesz skonfigurować adresy URL, które nasz system cron otwiera w różnych odstępach czasu.
Nasz system cron otwiera dany adres URL tak, jakbyś otworzył go przez przeglądarkę, z jednym wyjątkiem, system nie śledzi przekierowań (HTTP 3xx). Musisz zatem wprowadzić dokładny adres URL, który otwiera system cron. Zauważ, że ten system cron podlega również takiemu samemu limitowi czasu HTTP, jak normalne wywołania przeglądarki.

Linux crontab (hosting PHP)

Inny sposób, który można wykonać tylko na hostach PHP, jest o wiele bardziej techniczny, ponieważ wymaga zalogowania się za pomocą SSH i użycia polecenia crontab -e Linuksa. Tutaj możesz ustawić polecenia, które Linux musi wykonywać w odstępach czasu, np. bezpośrednio wywołać plik .php. Ten typ zadań cron nie podlega limitom czasu.

Możesz przeczytać więcej o składni crontab tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cron#Overview

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Ogólne