Odzyskiwanie plików/danych

Gwarantujemy, posiadanie kopi zapasowych naszych serwerów i Twoich danych. Codziennie wykonujemy kopie zapasowe wszystkich serwerów, a te kopie zapasowe są przechowywane przez kilka tygodni, więc istnieje duża szansa, że możemy ponownie znaleźć Twoje dane, jeśli je usunąłeś.

Zobacz więcej w sekcji „Strona internetowa” w naszym panelu sterowania, klikając „Odzyskaj dane”.

Możliwe jest bezpłatne odtworzenie folderów / plików i / lub bazy danych MySQL za pośrednictwem naszego Panelu sterowania.

Odzyskiwanie wiadomości e-mail, pojedynczych plików, baz danych MS SQL i określonych tabel BEZ danych jest procesem manualnym, dlatego za taką usługę pobieramy niewielką opłatę w wysokości 25 EUR, jeśli klient jest odpowiedzialny za utratę danych.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: Ogólne