503 Service unavailable

Błędy HTTP 503 mogą wystąpić, gdy host sieciowy wykorzysta całą dostępną pamięć w wybranym produkcie lub gdy przekroczy limit czasu skryptu.

Ilość wykorzystanej pamięci można zobaczyć w menu „Strona internetowa” oraz w sekcji „Zużycie zasobów” w panelu sterowania. Można tam również przeczytać więcej o tym, jak obniżyć i przeanalizować zużycie, aby zoptymalizować swoją stronę z pamięcią podręczną, a także znaleźć problem poprzez badanie logów oraz sprawdzić ataki.

Często widzimy, że wysokie zużycie zasobów może być spowodowane atakami, zbyt dużym ruchem lub dużymi wtyczkami zainstalowanymi w różnych systemach CMS, zwłaszcza wtyczki do tworzenia kopii zapasowych mogą być problematyczne.

Możesz również zaktualizować swój produkt na większy, z większą ilością pamięci, a tym samym podnieść limit strony. Można to zrobić za pomocą naszego Panelu sterowania.

Zrestartuj wątki PHP

Tymczasowym rozwiązaniem tego problemu może być ponowne uruchomienie wszystkich procesów/wątków PHP na hoście internetowym. Odbywa się to w punkcie menu „Strona internetowa”.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: PHP

Inne istotne artykuły