508 Resource limit is reached

Ten błąd występuje, gdy na hoście internetowym działa zbyt wiele współbieżnych wątków PHP.

Hosting może napotkać ten błąd, jeśli jest atakowany lub gdy nie jest wystarczająco zoptymalizowany, do obsługi wileu jednoczesnych wizyt, np. od botów. Problem może również wystąpić, jeśli zainstalowane są niewłaściwe wtyczki lub wykonywane są ciężkie wywołania SQL podczas oczekiwania wątków PHP.
Dlatego pamiętaj o włączeniu i zainstalowaniu modułów pamięci podręcznej i innych funkcji, które mogą zmniejszyć zużycie zasobów przez Twój hosting.

Możesz śledzić bieżące zużycie zasobów hostingu w menu „Strona internetowa” w naszym Panelu sterowania. Tutaj również w sekcji „Zużycie zasobów” opisano bardziej szczegółowo, co możesz zrobić, aby rozwiązać problem.

Zrestartuj wątki PHP

Tymczasowym rozwiązaniem tego problemu może być ponowne uruchomienie wszystkich procesów / wątków PHP na hoście internetowym. Odbywa się to w punkcie menu „Strona internetowa”.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: PHP