Blokuj dostęp z wybranych adresów IP

Możesz użyć .htaccess, aby zablokować dostęp do swojej witryny z poszczególnych adresów IP lub zakresów IP.

Poniższa składnia może być używana do blokowania z:

`` `
<RequireAll>
Require all granted

Łatwo blokuj adres IP

Require not ip 192.0.2.1

Blokuj zakres adresów IP

Require not ip 192.0.2.0/24

Blokuj zakres adresów IP

Require not ip 192.0.2
</RequireAll>
`` `

A jeśli chcesz zablokować cały dostęp poza indywidualnymi adresami IP:

` Require ip 69.46.36.0/27 Require ip 192.0.2.1 `

Po prostu dodaj odpowiednie frazy do pliku .htaccess` hosta.

Zobacz także https://httpd.apache.org/docs/2.4/howto/access.html#host

Zablokuj kraje

Jeśli chcesz zablokować dostęp z wybranych krajów, możesz skorzystać z tego narzędzia: https://www.ip2location.com/free/visitor-blocker

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: PHP