Na co jest ustawione memory_limit?

memory_limit jest domyślnie ustawiony na 2048MB dla wszystkich hostingów, ale ostatecznie nigdy nie możesz użyć więcej pamięci niż to, co jest zawarte w wybranym pakiecie hostingu.

Memory_limit możesz ustawić samodzielnie. Jeśli potrzebujesz więcej pamięci, sprawdź, czy przyczyną problemu z pamięcią nie jest błąd w kodzie, bazie danych itp. np. i to nie tylko dlatego, że memory_limit jest „zbyt niski” — często tak nie jest.

memory_limit można dowolnie regulować poprzez .htaccess lub bezpośrednio w kodzie PHP za pomocą ini_set().

Niektóre CMS (np. WordPress) same ustawiają memory_limit i te limity muszą być ustawione w specjalny sposób. Zapoznaj się z dokumentacją używanego systemu CMS.

Artykuły z kategorii pomocy technicznej: PHP