Konfigurering av SPF, DKIM och DMARC

SPF-poster används för att berätta för andra mailservrar vilka mailservrar din domän skickar mail ifrån. Om de får ett e-postmeddelande från en server som inte finns på SPF-listan, bör de överväga posten som spam - om servern finns på listan över servrar, så är mailet förmodligen inte spam. En korrekt SPF-post kan sålunda ofta förhindra att ditt mail blockeras i spamfilter.

Lägg bara till en TXT-post på din domän med följande innehåll:

v=spf1 include:spf.simply.com -all

"spf.simply.com" är en post som vi sköter, så du inte behöver göra det själv.

Du kan konfigurera en SPF-post, med hjälp av vårt DNS-konfigurationsverktyg, som finns i vår DNS-administration, du trycker på knappen "Lägg till DNS-post".

Denna post görs under förutsättning att du bara skickar mail från din domän via smtp.simply.com och andra Simply.com-servrar. Om du skickar via andra mailservrar (t.ex. en redovisningstjänst) måste du expandera din SPF-post med dessa. Officiell dokumentation om SPF-syntax finns här: http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax

Se alltid till att din SPF-post är 100% korrekt, annars riskerar du att dina mail markeras som spam.

DKIM

DKIM är en signering av utgående mail. dvs när du skickar mail via ditt system eller ditt mailprogram måste de vara signerade med en nyckel där motsvarande nyckel finns i en DNS-post på domänen. Det visar att den person som skickade posten är samma person som domänens ägare.

Simply.com DKIM-signerar alla mail som skickas via smtp.simply.com, smtp.simply.com (port 587) och vår webmail. För att denna signatur ska vara giltig måste följande CNAME-post vara närvarande i domänens DNS-zon. Posten sätts automatiskt i DNS-konfigurationen "Simply.com DKIM & SPF" och ser ut som:

unoeuro._domainkey CNAME dkim.simply.com

Du måste även själv DKIM-signera utgående mail som inte har skickats via ovanstående system och ställa in den nödvändiga DNS-posten för det.

DMARC

DMARC är en DNS-post som används för att ställa in en policy för hur en mottagande server ska hantera inkommande mail för en domän, om den ska avvisa mail eller inte som ej är validerade med DKIM eller SPF.
Om du önskar att skapa en DMARC policy måste själv konfigurera och utforma DMARC-DNS-posten på din domän.
Du kan använda https://dmarcian-eu.com för hjälp med inställning och övervakning av DMARC.

Artikel från supportkategorin: Mail