Simply.com compliance

Denna sidan blir uppdaterad löpande med relevant information inom persondata, certificeringar och säkerhet.

Vad är persondata?

När vi talar om persondataförordningen så kategoriseras personuppgifter vanligtvis som generella personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Generella personuppgifter inkluderar till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer till medarbetare eller kunder.

Till känsliga personuppgifter hör t.ex. sådana som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuell läggning.

Har du t.ex. en webbshop, där kunder kan ange namn och e-postadress för att beställa eller en fotbollsklubb, där medlemmar kan ska anmäla sig, är du data-ansvarig för den data, som samlas in och sparas på webbhotellet.

Personuppgiftsbiträde

Ligger ditt företag eller förening på ett webbhotell hos oss, är du själv ansvarig för personuppgifter, som sparas på webbhotellet.

Då Simply.com lagrar dessa personuppgifter på våra servrar, fungerar vi som databehandlare.

Därför bör du ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Du har tillgång till avtalet och kan signera det direkt igenom vår kontrollpanel.

Har du frågor omkring personuppgiftsbiträdesavtalet eller persondataförordningen, ska du kontakta en rådgivare på området.

Gå till personuppgiftsbiträdesavtal

Kräver att du är inloggad i vår kontrollpanel

Underbiträden

I listan nedan hittar du en översikt över Simply.coms delprocessorer.

När Simply.com, i rollen som databehandlare, behandlar personuppgifter för en kunds räkning, kan nämnda underdataprocessorer användas för att utföra behandling inom deras funktionsområde.

Företag Land Funktion
Ping IT DK Radering och förstöring av ut-fasade lagringsmedier och hardware
B4Restore DK Outsourcing av tjänster relaterade till IBM Spectrum (TSM) backup
Webnode CZ Hemsideprogram

Dataansvarig

När du är kund direkt hos Simply.com, är vi dataansvariga för de upplysningar som du anger till oss. Vi använder primärt dessa upplysningar till att supportera och fakturera med, samt till registrering av domäner åt dina vägnar.

Sekretess

Här hittar du en beskrivning av vår hantering av personuppgifter, som bl.a. innefattar funktionen av denna hemsidan.

Läs vår personuppgiftspolicy