Sekretess

Denna sekretesspolicy gäller för dig som är besökare eller kund på Simply.com.

Är du kund hos oss och letar efter vårt databehandlingsavtal? Se vår Compliance-sida.

Gå till Compliance

Dina personuppgifter

Som hostingleverantör är vår viktigaste säkerhetsuppgift att ta hand om all data som lämnas till oss och se till att du alltid uppfyller säkerhetskraven hos dina kunder. Men vi har inte bara hand om dina kunders data, utan vi har också hand om den personliga informationen som vi får ta del av när du blir kund hos oss.

Följande är en beskrivning av Simply.com integritetspolicy med upplysningar om vilka typer av personuppgifter vi samlar in, när det sker, och hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du ingår ett avtal med Simply.com A/S eller använder vår hemsida simply.com accepterar du, att Simply.com A/S behandlar dina personuppgifter i enlighet med rådande laggivning om skydd av personuppgifter och denna integritetspolicy.

Ledningen och relevant personal hos Simply.com har tillgång till de uppgifter som registreras om dig.

Den dataansvarige för personuppgifter som samlas in i förbindelse med försäljning av produkter, utnyttjande av tjänster eller användning av hemsidan simply.com är:

Simply.com A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-29412006

Vad är personuppgifter?

Begreppet personuppgifter täcker alla de uppgifter som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, vederbörandes för- och efternamn, ålder, kön, privatadress, annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Önskar du att köpa och få produkter eller tjänster från Simply.com, måste vi samla in viss personlig information för att kunna genomföra handeln och för att kunna erbjuda dig våra tjänster.

När du blir ombedd att ange olika personuppgifter, har du alltid möjlighet att välja att inte göra det. Men väljer du att inte ge oss de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda en produkt eller en tjänst, kommer du möjligtvis inte kunna ta emot den produkten eller tjänsten.

Simply.com samlar in och behandlar dina personliga upplysningar, när du på vår hemsida genomför följande:

 1. Genomför en beställning av våra produkter eller tjänster
 2. Registrerar en kundprofil
 3. Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 4. Upprättar ett supportärende

Om du påbörjar en order hos Simply.com, som inte genomförs, raderar vi de uppgifter vi har lagrat på dig efter 30 dagar.

Köper du en produkt hos Simply.com, samlar vi in följande data:

 1. Namn
 2. Adress
 3. Land
 4. Telefonnummer
 5. E-post
 6. Företagsnamn
 7. VAT-nummer
 8. IP-adress
 9. Typ av betalningskort
 10. Betalningskortstoken

Du kan frivilligt tillhandahålla följande personlig information i din kontrollpanel:

 1. Google användar-ID
 2. GitHub använder-ID
 3. Mobilnummer
 4. Personnummer

Vad används dina personuppgifter till?

Hanteringsgrund

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

 • När vi har fått samtycke till detta
 • I samband med upprättande eller genomförande av ett kontrakt
 • Om hanteringen är nödvändig för att upprätthålla en rättslig förpliktelse
 • Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna driva ett berättigat intresse

Dina vanliga kontaktuppgifter

Vi samlar in allmän kontaktinformation så som för- och efternamn, e-postadress, postadress, leveransadress, telefonnummer och andra liknande kontaktdata för att kunna leverera den produkt eller tjänster som du har köpt hos oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka dig orderbekräftelse samt information och driftstatus gällande din produkt.

När du betalar för din produkt, insamlar vi dina kortuppgifter, namn och IP-adress. De uppgifter som samlas in i förbindelse med transaktionen, används och sparas enbart till betalningsavräkning och uppfyllelse av det ingångna avtalet.

Vi samlar in personnummer i samband med registrering av domäner, vid de tillfällen det är ett krav från domänadministration.

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kunna erbjuda dig en effektiv kundservice och support. Om du t.ex. har frågor till oss, använder vi dina kontaktuppgifter till att identifiera din kundrelation hos oss.

Vi använder den insamlade datan till att kommunicera med dig. Vi kan t.e.x kontakta dig via e-post eller på andra sätt för att meddela förhållanden omkring dina produkter, upplysa dig om att ett abonnemang utlöper, be dig om att utföra en handling för att behålla ditt konto aktivt eller liknande.

Vi har ett legitimt intresse i att kunna vidareutveckla, marknadsföra och förbereda de produkter och tjänster vi erbjuder. Därför använder vi personupplysningar i upprättelse och vid underhåll av våra produkter och tjänster, samt i förbindelse med vår marknadsföringsaktiviteter, och vi kan använda personuppgifter vid problemsökning och administrativa föremål. Din IP-adress används till spårbarhet, felsökning och används i statistik i föremål att vidareutveckla och förbättra Simply.coms hemsida

Lösenord

För att kunna erbjuda optimal säkerhet lagras alla kunders lösenord antingen i krypterad form eller som hashvärden.

Nyhetsbrev

Om du i samband med en registreringsprocess, eller via vår webbsida, har gett oss ditt samtycke, så använder vi din e-postadress till att skicka nyhetsbrev.

Du kan alltid registrera dig eller avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk till att avanmälan sig.

Om behandlingen av personuppifter är baserat på ditt samtycke så har du alltid rätt att återkalla samtycket.

Loggning av din IP-adress

Vi använder dina personuppgifter till att kontrollera oautoriserad användning eller missbruk av våra produkter och tjänster, eller på annat sätt upptäcka, undersöka, eller förhindra aktiviteter som strider mot våra avtal eller policies, eller som är olagliga.

En sådan behandling sker isåfall som en del i vårt legitima intresse som dataansvarig.

Vi använder din data för att analysera trender, administrera eller optimera erbjudanden, samt till att övervaka användningen av vår webbsida.

Vi lagrar dina personuppifter på våra egna servrar, som är placerade i våra fysiska datacenter i Danmark.

Fraud detection

Vi använder ett system till verifikation av betalningar för bekämpning av bedrägeri. När ett köp genomförs på vår hemsida kommer viss personlig information bli analyserad via ett företag som är specialiserade i skydd mot bedrägeri. Köpet kommer bli tilldelat en fraud score baserat på den automatiserade behandling av personuppgifterna.

Vem delar vi personuppgifter med?

Generellt

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredjepart.

Vi kan dela dina personuppgifter med vårt moderbolag och anknutna företag. Innom den koncern, som Simply.com tillhör, kan utbyte av din data inom EU ske. Utbytet av data inom koncernen är isär viktigt för analyseringsföremål och interna administrationsaktiviteter (härunder marknadsföringsaktiviteter). Det utbyts naturligtvis inte mer data än nödvändigt.

I vissa fall lämnar vi dina personuppgifter till Simply.coms partners och leverantörer, t.ex. leverantörer av bedrägeriförebyggande tjänster, leverantörer av kundnöjdhetsundersökningar och nyhetsbrevstjänster m.m. Dessa partners behandlar endast personuppgifter på uppdrag av Simply.com och i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om vi får en bindande begäran om detta från en relevant myndighet, domstol eller enligt lag. Vi kommer att skydda dina uppgifter genom att alltid låta myndigheter och domstolar dokumentera att de har nödvändig rättslig grund för att få information.

Betalning

Simply.com använder sig av betalnings- och inlösningsleverantörer, när du använder kreditkort för att betala för dina tjänster. Vi använder oss av:

Nets A/S, Onpay A/S.

Domänregistreringar

När du registrerar en domän via Simly.com, kommer de insamlade personuppgifterna vidarebefordras till den nationella eller den internationella domänadministratören, som kan tilldela dig användarrätten av domänen. Utlämning av information sker i enlighet med de krav som ställs av domänadministratören, och Simply.com kommer endast att kunna erbjuda kunden att registrera en domän genom sådan insamling och utlämning av nödvändiga personuppgifter.

Var uppmärksam på att, när du registrerar en .nu eller .se domän så finns det ett krav från Internetstiftelsen, IIS, att du måste ange ditt personnummer.

Simply.com använder sig av olika leverantörer för registrering, flytt och administration av domännamn, som du köper genom oss:

IIS, Punktum dk, KeySystems, Joker, Hexonet, Ascio.

Underbiträden

Därutöver har vi en rad underbiträden, som vi kan överlämna personuppgifter till.

Se vem vi använder som delprocessorer på simply.com/compliance.

Tracking och Marknadsföring

Vi har ett legitimt intresse för att kunna utveckla, marknadsföra och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Därför använder vi personuppgifter vid installation och underhåll av våra produkter och tjänster, och i samband med våra marknadsaktiviteter, och att vi kan använda personuppgifter för felsökning och administrativa ändamål.

Säkerhet

Vi har implementerat nödvändiga och starka säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig tillgång till dina personliga upplysningar. Vi säkrar, att endast de nödvändiga personerna har tillgång till din data, att tillgången till din data är beskyddad, samt att våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelmässigt. Som en del av våra åtgärder använder vi SSL-certifikat till säker överföring av din data och din kommunikation med oss.

Radering av personuppgifter

Vi raderar din persondata, när de inte längre är nödvändiga i förhållande till de föremål, som var grunden till vårt insamlande, behandlande och sparande av dem. Även om du säger upp dina produkter hos oss, ska du vara uppmärksam på att vi fortsatt sparar någon data. Det är data kring ditt kundförhållande, som är nödvändiga för att kunna fastlägga viktiga handlingar genomförda av dig eller oss under perioden av kundförhållandet. Det kan t.ex. vara data, som vi har användning för i syfte att kunna fastlägga eventuella juridiska krav som kan uppstå ur avtalsförhållandet mellan dig och Simply.com eller data som enligt obligatoriska lagbestämmelser ska sparas i en viss tidsperiod. Vi går löpande igenom vårt behov av att lagra data, så vi inte sparar mer än högst nödvändig.

Dina rättigheter

Som den registrerade har du en rad rättigheter, som vi alltid måste säkerställa att vi kan ge dig.

Du har rätt att be os om följande:

 1. För att komma åt och korrigera/ändra dina personuppgifter
 2. Att få personuppgifter raderade
 3. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Vi rekommenderar att du, via vår kontrollpanel, tar bort den data du önskar att vi inte ska ha eller radera hela ditt konto, vilket också gör att uppgifterna raderas. (Notera att vi fortfarande kommer spara vis data enligt de redovisningsskyldighet vi har)

Har du frågor, är du alltid välkommen till att kontakta vår support.

Ändringar

Simply.com förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.