Kan jag installera 1-click, men behålla min nuvarande sida tills den nya är klar?

Om du vill skapa en ny sida, men håll den gamla online under tiden, rekommenderar vi att du skapar en subdomän för den.

Du kan skapa en subdomän under menyalternativet "Website" i vår kontrollpanel, och när du installerar 1-click väljer du denna som domän under "Adress".

På så sätt kommer din nuvarande sida att vara synlig på domänen, medan du kan komma åt din 1-click på subdomänen, till exempel test.dindomän.se

När du vill ha din nya sida online kan du flytta den till mappen public_html. För de flesta installationer finns det guider för att flytta. Kontrollera detta med dokumentationen för varje system.

Se gärna WordPress egen guiden: http://codex.wordpress.org/Moving_WordPress

Artikel från supportkategorin: 1-Click installation