PHP versioner, tillägg och moduler

På Simply.com's Linux-servrar strävar vi efter att ha de mest använda modulerna installerade samtidigt som servern är så stabil och snabb som möjligt.

Om du är intresserad av alla standardinställningar och moduler på våra servrar kan du se detta i phpinfo() för din server. Dessa kan hittas på varje enskild server, t.ex. http://linux1.unoeuro.com/phpinfo.php där Linux1 naturligtvis ersätts med den servern där din sida finns.

Ioncube-modulen har installerats på alla PHP-webbplatser.

PHP versioner

Alla PHP-webbhotell använder som standard versionen av PHP 7.4, som är den version som vi rekommenderar för tillfället.

Vi ser till att din sida alltid kör med den rekommenderade och bäst kompatibla PHP-version. Vi REKOMMENDERAR INTE att du ändrar standard PHP-version.

Ändra PHP version

Önskar du att ändå ändra till en annan PHP-version, kan det ändras genom att tillföra ett direktiv i din .htaccess-fil. Du tillgår .htaccess-filen med vår File Manager eller med FTP. Finns inte filen, kan du skapa den.

Alltid den senaste stabila PHP-version (PHP 8.3)

Önskar du att alltid använda den senaste stabila PHP-versionen kan du tillföra följande linje till ditt webbhotells .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php-latest .php

Binary hittas här: /opt/alt/php-latest/usr/bin/php

PHP 8.2

Önskar du att alltid använda PHP 8.0, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php82 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php82/usr/bin/php

PHP 8.1

Önskar du att alltid använda PHP 8.0, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php81 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php81/usr/bin/php

PHP 8.0

Önskar du att alltid använda PHP 8.0, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php80 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php80/usr/bin/php

PHP 7.4

Önskar du att alltid använda PHP 7.4, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php74 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php74/usr/bin/php

PHP 7.3

Önskar du att alltid använda PHP 7.3, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php73 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php73/usr/bin/php

PHP 7.2

Önskar du att alltid använda PHP 7.2, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php72 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php72/usr/bin/php

PHP 7.1

Önskar du att alltid använda PHP 7.1, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php71 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php71/usr/bin/php

PHP 7.0

Önskar du att alltid använda PHP 7.0, kan du tillföra följande linje till webbhotellets .htaccess-fil:

AddType application/x-httpd-php70 .php

Binary hittas här: /opt/alt/php70/usr/bin/php

Nergradera webbhotellet till PHP 5.6 (föråldrat)

PHP 5.6 är en föråldrad version av PHP, som är väsentligt långsammare än PHP 7.+.

Då några CMS inte är uppdaterade eller kompatibla med PHP7, kan man välja att nergradera till PHP 5.6.

Det ger bra mening i att nedgradera till PHP 5.6 och sedan lösa eventuella problem och sen uppgradera igen, genom att ta bort linjen, så att du tar nytta av fördelarna med PHP 7.

Du kan nergradera till PHP 5.6, genom att tillföra följande linje i din .htaccess-fil

AddType application/x-httpd-php56 .php

Du hittar våra webbhotell som är perfekta för t.ex. WordPress här:

Artikel från supportkategorin: PHP