Hur ansluter jag till en MySQL databas med ASP?

När du skall öppna tillgång till en MySQL databas, ska du använda dig av en ADO database connection.
Den kan ställas in som följande:

<%
dim conn

function OpenConn( DBPath )

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DBPath 

end function

OpenConn("d:\web\localuser\domain.se\database\database.mdb")
%>

Benytter du JavaScript som standard-sprog i ASP'en kan følgende connectionstring bruges:

<%
Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
Conn.Open("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb"))
%>

Artikel från supportkategorin: ASP