Hur ansluter jag till en MySQL databas med ASP?

När du skall öppna tillgång till en MySQL databas, ska du använda dig av en ADO database connection.
Den kan ställas in som följande:

<%
SQLserveradr="[server]"
SQLdatabase="[database]"
SQLlogin="[användarnamn]"
SQLpassword="password"

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conStr = "driver={MySql};server="& SQLserveradr &";database="& SQLdatabase
conStr = conStr & ";uid="& SQLlogin &";pwd="& SQLpassword & ";OPTION=3"

Conn.Open conStr
%> 

OPTION delen av connection-strängen kan variera beroende av i vilket sammanhang du skall använda din connection, normalt är antingen 3 eller 16386 rekommenderat - läs mer om MySQL's ODBC connector

Artikel från supportkategorin: ASP