Absolut sökväg till mappar

Sökvägen till din rootkatalog är d:\web\localuser\domain.se\

Om du behöver ta tag i public_html-mappen kommer sökvägen att vara d:\web\localuser\domain.se\public_html\

Kom ihåg att byta domain.se med din egen domän.

Sökvägen kan också hämtas med ASP-funktionen Server.MapPath()

Artikel från supportkategorin: ASP