503 The service is unavailable.

Detta fel innebär ofta att din applikationspool har kraschat eller är strypt.

Varje webbhotell är isolerat i sin egen applikationspool, så när en applikationspool "kraschar" är det på grund av något som har hänt i poolen, det vill säga någon kod har utförts felaktigt, SQL-anslutningar som inte har stängts osv. En annan anledning kan också vara att ditt webbhotell har förbrukat allt utrymme eller alla resurser.

Problemet kan ofta lösas genom att starta om Application Pool (stopp / start) via IIS Manager.

Artikel från supportkategorin: ASP