503 The service is unavailable.

Detta fel innebär ofta att din applikationspool har kraschat eller är inkopplad.

Varje webbhotell är isolerat i sin egen applikationspool, så när en applikationspool "kraschar" är det på grund av något som har hänt i poolen, det vill säga på grund av någon kod som har utförts felaktigt, SQL-anslutningar som inte har stängts etc. En annan anledning kan också vara att ditt webbutrymme har förbrukat allt utrymme eller alla resurser.

Problemet kan ofta lösas genom att starta om Application Pool (stopp / start) via IIS Manager.

Artikel från supportkategorin: ASP