503 The service is unavailable.

Det här felet innebär ofta att din applikationspool har kraschat eller är throttlad.

Varje webbutrymme är isolerat i sin egen applikationspool, så när en applikationspool ”kraschar” beror det på något som har hänt inuti poolen, t.ex. kod som har exekverats felaktigt, SQL-anslutningar som inte har stängts osv. En annan anledning kan också vara att ditt webbutrymme har slut på utrymme eller resurser. Det kan betyda att din webbplats håller på att ”växa ur” ditt nuvarande hostingpaket hos oss och att du kan uppgradera till ett större paket med mer resurser för att lösa problemet.

Annars kan problemet ofta lösas genom att starta om Application Pool (stop/start) via IIS Manager.

Artikel från supportkategorin: ASP