Skapa anslutning till MySQL med .NET Connector

Följande kodexempel kan användas för att uppnå tillgång till en MySQL Databas genom MySQL .NET Connector:

Drivrutinen ligger på alla servrar, men kan även hämtas här: <a href="http://www.simply.com/dump/MySql.Data.dll">MySql.Data.dll</a>. Vi använder oss av version 5.2.5.0.

Du kan själva deploy MySQL-drivrutinen till ditt webbhotell, den kan laddas ner från MySQL's hemsida

using MySql.Data.MySqlClient;

MySqlConnection con = new MySqlConnection();
string mysql = "Server=[server];Database=[database];User=[brugernavn];pwd=[password]";
con.ConnectionString = mysql;
con.Open();

MySqlCommand cmd = con.CreateCommand();
cmd.CommandText = "SELECT * FROM TestTabel";
cmd.Connection = con;

MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
Response.Write(reader.GetValue(0).ToString());
}

cmd.Dispose();
con.Close();

Artikel från supportkategorin: ASP.NET