Ändring av MIME-typer

Om du vill justera eller redigera MIME-typerna som konfigurerats på servern kan detta göras genom att korrigera din web.config-fil eller genom att ansluta till IIS Manager och via den ändra i web.config-filen.

I web.config-filen används mimeMap-elementet:
http://www.iis.net/ConfigReference/system.webServer/staticContent/mimeMap

Artikel från supportkategorin: ASP.NET