Deploy .NET Core med Self-contained deployment (SCD)

Denna guide hjälper dig att genomföra en deploy av .Net Core 3.X och 5.0 med Self-contained deployment.
SCD gör det möjligt att välja vilken .NET Core version du vill använda.

Först måste man starta ett nytt projekt genom Visual Studio, som går att ladda ner ifrån följande plats:
https://visualstudio.microsoft.com/

När du installerar, kom ihåg att inkludera ASP.NET and web development.

Starta programmet och välja File -> New -> Project [CTRL+Shift+N]

Tryck på .NET Core ute till vänster och välj ASP.NET Core Web Application.

Välj Web Application Core

När projektet är skapat, ska du högerklicka på ditt projekt till höger om Solution Explorer och sen trycka på Build.

När du är klar med din build, ska du göra samma sak, men denna gång ska du trycka på Publish istället för Build.

Välj nu IIS, FTP, osv under Pick a publish target och tryck på Publish.

Ange server- och inloggningsuppgifter för ditt webbhotell. Du kan eventuellt hitta dessa inställningar via kontrollpanelen under "Administration" och sen på knappen "Loginuppgifter"

Tryck sen på Next för att komma till nästa punkt Settings.
Här är det mycket viktigt att du väljer Deployment Mode: Self-Contained och sätter Target Runtime till win-x86.
Avsluta med att klicka Save.

När du har trycker på Save så påbörjas din deploy.
Den är färdig när följande linje står i Output i Visual Studio:
========== Publish: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========

Artikel från supportkategorin: ASP.NET