Deploy .NET Core

Denna guiden hjälper dig att genomföra en deploy av .Net Core 2.X
Först måste vi starta ett nytt projekt genom Visual Studio som går att ladda ner ifrån följande plats, https://visualstudio.microsoft.com/

Börja sedan med att starta programmet och välja File -> New -> Project [CTRL+Shift+N]
Gör sedan följande val

Välj nu Web Application Core

När du sedan byggt klart ditt projekt är det tid att genomföra en deploy.
Men innan du kan genomföra en deploy så måste du göra en slutligen build av ditt projekt.

När din slutgiltiga build är klar så kan du enkelt genomföra en så kallad deploy direkt genom Visual Studio.

Nu ska du konfigurerar inställningarna för att kunna göra en lyckad deploy.
Börja med att välja Publish.

Välj nu IIS, FTP, etc under Pick a publish target.

Gör sedan följande inställningar.

Tryck sen på Next för att att komma till nästa punkt Settings.
<strong>Här är det mycket viktigt att du väljer Deployment Mode: Self-Contained</strong>
Avsluta med att klicka save.

När du då trycker på Save så påbörjas din deploy.
Vänta sedan tills du ser följande rader inne i Visual Studio.
Web App was published successfully https://unotesting.tk/
========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
========== Publish: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========

Artikel från supportkategorin: ASP.NET