IIS Manager

IIS-Manager ger dig en grafisk översikt över din web.config-fil, så att du enkelt kan ändra och finjustera IIS-inställningen så att den passar dina behov. Det är också möjligt att t.ex. göra en recycle av din Application Pool med IIS Manager.

Du kan ladda ner IIS Manager här: http://www.iis.net/download/iismanager

När du ansluter väljer du "Start page" och sen "Connect to site"

Inloggningsinformation är densamma som för FTP och Web Deploy:

  • Server: [Webbserver] (Kan också hittas i välkomst-mailet och i vår kontrollpanel)
  • Site / Application: [domän]
  • User name: [användarnamn]
  • Password: [lösenord]

Recycle Application Pool

Recycling Application Pool görs genom att högerklicka på webbplatsen i IIS Manager och sedan välja "Deploy" -> "Recycle ...".
Stoppa din applikationspool och starta den igen.

Konvertera mapp till Applikation

Via IIS Manager kan du också konvertera en mapp till en applikation.
För att göra detta, högerklicka på mappen, välj "Deploy" och sedan "Convert to application"

Artikel från supportkategorin: ASP.NET