Web deploy 3.6+

Använd följande information för att komma åt Web Deploy-tjänsten på våra Windows-servrar.

Service URL: https://[webserver]:8172/MsDeploy.axd
Server: [webserver]
Site/Application: domain.se
User name: [användarnamn]
Password: [password]

Det är viktigt att du ansluter med Web Deploy 3.6+.

Artikel från supportkategorin: ASP.NET