Web deploy 3.5

Använd följande information för att komma åt webbutdelningen på våra Windows-servrar.

Service URL: https://[webserver]:8172/MsDeploy.axd Server: [webserver] Site/Application: domain.se User name: [användarnamn] Password: [password]

Det är viktigt att du ansluter med Web Deploy 3.5.

Artikel från kategorin ASP.NET