Skapa anslutning till MSSQL med .NET

Följande kod-exempel kan användas för att komma åt en MSSQL-databas via .NET:

Lägg till följande i din web.config-fil:

<add name="CONNECTION-NAME" connectionString="Data Source=DB-SERVER;Initial Catalog=DB-NAME;User ID=DB-USERNAME;Password=DB-PASSWORD" />

Ersätt DB SERVER, DB-NAME, DB-USERNAME och DB-PASSWORD med korrekt uppgifter.

Artikel från supportkategorin: ASP.NET