Fel: SELECT command denied to user 'user'@'x' for table 'proc'

Felet: SELECT command denied to user 'user'@'x' for table 'proc'

Orsaken är ett fel i MySQL-drivrutinen. Dokumentat här:
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=10640
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=16703
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=14836

En process försöker utföra ett SELECT-kommando på proc-tabellen. Denna "proc" -tabell är ett systemtabell som lagrar processer för alla användare på MySQL-servern. På delad hosting är tillgång till denna tabell är ett problem eftersom åtkomst tillåter kunder att se varandras processer.

En möjlig lösning på problemet är att ändra connection string så att den innehåller
"Use Procedure Bodies=false"

Ex:
"server=localhost; user id=dbuser; password=password; database=dbname; Use Procedure Bodies=false;"

Artikel från supportkategorin: ASP.NET