Fel: SELECT command denied to user 'user'@'x' for table 'proc'

Orsaken är ett fel i MySQL-drivrutinen. Dokumenterat här:
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=10640
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=16703
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=14836

En process försöker utföra ett SELECT-kommando på proc-tabellen. Denna "proc"-tabell är en systemtabell som lagrar processer för alla användare på MySQL-servern. På delad hosting, är tillgång till denna tabell är ett problem, eftersom åtkomst tillåter kunder att se varandras processer.

En möjlig lösning på problemet är att ändra connection string så att den innehåller:
"Use Procedure Bodies=false"

Ex:
"server=localhost; user id=dbuser; password=password; database=dbname; Use Procedure Bodies=false;"

Artikel från supportkategorin: ASP.NET