Mitt webbhotell håller på att upphöra och jag vill bara behålla domänen.

När ett webbhotell löper ut tas produkten bort och det betyder att du inte längre kan hantera webbhotellets domän.

Om du inte längre vill ha ett webbhotell för en domän men ändå vill behålla administrationen och förnyelsen av domänen så måste du nedgradera webbhotellet till en DNS-tjänst innan den löper ut.

Detta kan göras under menyn "Administration", som du hittar i vår Kontrollpanel. Välj sedan "Ändra produkt".
Om ditt webbhotell redan har löpt ut och tagits bort, men du fortfarande vill hantera domänen, kan du beställa en DNS-tjänst för domänen via vår hemsida.

Artikel från supportkategorin: Domän & DNS

Andra relevanta artiklar