Kontrollpanelen visar att .dk-domän kommer att löpa ut

Utgångsdatumet för .dk-domäner erhålls direkt från DK Hostmaster och visas om DK Hostmaster tillåter att domänen förnyas genom Simply.com.

Datumet som visas är tidsfristen för att förnya domänen via Simply.com (cirka 30 dagar innan domänen löper ut hos DK Hostmaster). DK Hostmaster ändrar datumet för utgång först när domänen går in i en ny registreringsperiod och inte nödvändigtvis när de får betalt.

Om inget utgångsdatum visas beror det på att domänen inte pekar mot Simply.com eller på grund av att DK hostmaster hävdar att domänen kan inte förnyas genom Simply.com för närvarande (exempelvis för att DK Hostmaster har skickat en faktura).

Om du är osäker på om en domän har förnyats eller inte, vänligen kontakta DK Hostmaster eller kolla upp det via DK Hostmaster självbetjäning.

Förnyelse av .dk-domäner

Du kan välja att förnya din .dk domän via vår kontrollpanel, eller så kan du välja att förnya domänen genom DK Hostmaster själv. Om du väljer att inte förnya domänen genom Simply.com så skickar DK Hostmaster automatiskt en faktura när domänen närmar sig utgångsdatum. När DK Hostmaster fakturerat domänen kan du inte längre förnya den via Simply.com.

Om du har aktiverat automatisk förnyelse så fungerar det även för .dk-domänen, och denna kommer automatiskt att förnyas tillsammans med ditt webbhotell.

Om du inte vill ha automatisk förnyelse för .dk-domäner eller vill undvika påminnelserna av förnyelse av .dk-domäner, kan man via vår kontrollpanel avaktivera det under menyvalet Konto (Betalningar-->Automatisk förnyelse).

DK Hostmaster debiterar dig för en förnyelseavgift senast den 10:e i månaden som registreringsperioden då domänen löper ut. Förfallodatum är den 8:e i den första månaden efter det att registreringsperioden har löpt ut (Ja, det är förvirrande).

Artikel från supportkategorin: Domän & DNS

Andra relevanta artiklar