Begränsningar i FTP

På alla PHP Suiter är det en begränsning på 8 samtidiga anslutningar per användare. Vissa FTP-program kan få för sig att upprätta fler anslutningar för att optimera hastigheten, och därmed kan gränsen på 8 samtidiga anslutningar lätt nås.

Detta är särskilt ett problem med programmen såsom CuteFTP och Filezilla.

Om för många anslutningar uppnås, rekommenderar vi att bara vänta på att anslutningarna stängs av automatiskt, och eventuellt därefter ställer in det valda FTP-programmet att använda färre, eller bara en, samtidig anslutning.

Det är ingen hastighetsbegränsning på FTP-överföringen. Det är möjligt att byta till "Active transfer mode" i ditt FTP-program som kan ge en ökad hastighet, även om en ökning vid det motsatta (Passive transfer mode) också är möjligt. Det är ytterst beroende av ens brandvägg och liknande.

Artikel från supportkategorin: FTP