FTPS (SSL - säker anslutning)

FTPS (FTP Secure / FTP-SSL) kan användas för att kryptera data som skickas över FTP-protokollet. Detta gäller både inloggningsinformation och fildata.

För att ansluta är det nödvändigt att ställa in ditt FTP-program på att använda "Explicit SSL" över port 21.
Samtidigt kan det vara nödvändigt att ansluta med Active Transfer, och att den här aktiva överföringen görs med extern IP-adress på din dator. Vissa FTP-program kan räkna ut detta, medan andra måste fylla i sin egen externa IP-adress i programmets inställningar.

Artikel från supportkategorin: FTP