HTTPS (SSL) skydd

Vi erbjuder installation av SSL-certifikat och HTTPS-skydd på våra webbhotell.

Du kan både beställa ditt SSL-certifikat genom oss, importera ditt eget certifikat eller använda Let's Encrypt.

Läs mer om HTTPS-skydd, under menyalternativet "Webbplats" i vår kontrollpanel.

Aktivera HTTPS-skydd

När du har fått ditt SSL-certifikat ska du, under menyalternativet "Webbplats" och "HTTPS-skydd" på kontrollpanelen, lägga till ditt SSL-certifikat till domännament du vill skydda med HTTPS.

Vidarebefordran till HTTPS

Efter aktivering av HTTPS-skydd, svarar din sida på både http: // och https: // -anrop

Om du vill vidarebefordra till HTTPS-versionen av din webbplats måste det göras av webbplatsen själv.
Det kan göras med en .htaccess-fil, med ASP / PHP-kod, genom ett eventuellt CMS-system eller plugin för detta. Du kan INTE använda vår URL-vidarebefordringsfunktion för detta.

I .htaccess (PHP webbhotell) kan det göras med följande kod:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [R,L]

Osäkert objekt (gult hänglås - grå URL)

När du har aktiverat HTTPS på din webbplats är det viktigt att du i HTML-koden bara hämtar innehåll från https: //-sidor, annars kommer webbläsaren att visa en varning.
Om du ser ett gult hänglås i din webbläsare bör du därför granska din HTML-kod för oskyddade (http: //) länkar.
Se om eventuellt. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Mixed_content/How_to_fix_website_with_mixed_content

HTTPS på underdomäner

Du behöver ett SSL-certifikat för varje subdomän som du vill skydda.

Generering av CSR-förfrågan

Om du beställer SSL-certifikatet via oss utför vi din CSR-förfrågan och din privata nyckel.

Du kan också beställa ditt SSL-certifikat via tredje part, men då det är du själv eller leverantören som behöver göra din CSR-begäran till dig. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med den delen. Använd vid behov. https://csrgenerator.com/

Certifikatimport kan göras i OpenSSL-format (PEM, x509, Apache-ModSSL).

Förnyelse av SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat kan inte förnyas som sådant. Istället ska du beställa ett nytt certifikat för samma värdnamn som det föregående och ersätt det gamla certifikatet med det nya. När det nya certifikatet är validerat och utfärdat kan du använda det genom att aktivera det under "HTTPS-skydd" och ta bort det gamla certifikatet.

Let's Encrypt

Let's Encrypt kan du konfigurera direkt via vår kontrollpanel under Webbplats> HTTPS-skydd.
I rullgardinsmenyn bredvid värdnamnet du vill skydda väljer du bara "Let's Encrypt DV-certifikat".

För att Let's Encrypt ska kunna användas ska domänen peka direkt mot Simply.coms webbserver och / .well-known / mappen ska fungera utan omdirigeringar etc.

Artikel från supportkategorin: Generellt