HTTPS (SSL) skydd

Vi erbjuder installation av SSL-certifikat och därmed HTTPS-skydd på våra webbhotell.

Du kan både beställa ditt SSL-certifikat genom oss, importera ditt eget certifikat eller använda Let's Encrypt.

Läs mer om HTTPS-skydd, under menyalternativet "Website" i vår kontrollpanel.

Aktivera HTTPS-skydd

När du har fått ditt SSL-certifikat ska du, under menyalternativet "Website" och "HTTPS-skydd" på kontrollpanelen, lägga till ditt SSL-certifikat till domännamnet du vill skydda med HTTPS.

Vidarebefordran till HTTPS

Efter aktivering av HTTPS-skydd, svarar din sida på både "http://" och "https://" -anrop

Om du vill vidarebefordra automatiskt till HTTPS kan detta göras genom att aktivera "Forced HTTPS", även under HTTPS-skydd i kontrollpanelen.

Osäkert objekt (gult hänglås - grå URL)

När du har aktiverat HTTPS på din hemsida är det viktigt att du i HTML-koden bara hämtar innehåll från https://-sidor, annars kommer webbläsaren att visa en varning.
Om du ser ett gult hänglås i din webbläsare bör du därför granska din HTML-kod för oskyddade (http://) länkar.
Se om eventuellt:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Mixed_content/How_to_fix_website_with_mixed_content

HTTPS på subdomäner

Du behöver ett SSL-certifikat för varje subdomän som du vill skydda.

Generering av CSR-förfrågan

Om du beställer SSL-certifikatet via oss utför vi din CSR-förfrågan och din privata nyckel.

Du kan också beställa ditt SSL-certifikat via tredje part, men då det är du själv eller leverantören som behöver göra din CSR-begäran till dig. Vi kan inte hjälpa till med den delen.
Eventuellt kan du använda dig av denna länk: https://csrgenerator.com/

Certifikatimport kan göras i OpenSSL-format (PEM, x509, Apache-ModSSL).

Förnyelse av SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat kan inte förnyas som så. Istället ska du beställa ett nytt certifikat för samma domännamn som det föregående och ersätt det gamla certifikatet med det nya. När det nya certifikatet är bekräftat och utfärdat kan du använda det genom att aktivera det under "HTTPS-skydd" och ta bort det gamla certifikatet.

Let's Encrypt

Let's Encrypt kan du aktivera direkt via vår kontrollpanel under Webbplats> HTTPS-skydd.
I rullgardinsmenyn bredvid domännamnet du vill skydda väljer du bara "Let's Encrypt DV-certifikat".

För att Let's Encrypt ska kunna användas ska domänen peka direkt mot Simply.coms webbserver och /.well-known/ mappen ska fungera, får inte t.ex omdirigeras ut. När du ställer in Let's Encrypt via vår kontrollpanel kommer vårt system att kontrollera att så inte är fallet och endast tillåta dig att aktivera Let's Encrypt om ovanstående uppfylls och därmed säkerställa att Let's Encrypt kommer att fungera.

Artikel från supportkategorin: Generellt